1200 barn på skole

700 barn i barnehage

mikrofinansiering til 300 mødre